Wykłady i wywiady

Wykład „Towards transcendental urbanism? The past and the future of the socialist city” wygłoszony na festiwalu Warszawa w Budowie w 2011 roku. W panelu brali udział również Judit Bodnar (Central European University) oraz Eric Swyngedouw (Manchester University)

Wykład oraz dyskusja „Antoropological insights into conflicts in urban space”, razem z Michaelem Herzfeldem (Harvard University) zorganizowne przez warszawską Pracownię Etnograficzną w 2013 roku. Prowadzenie: Monika Sznell.

Wykład pt. „Przyszłość planowania – planowanie dla przyszłości” w ramach „Tygodnia z architekturą”, warszawski oddział SARP,  wrzesień 2015. Wykład również wygłosił Maciej Frąckowiak (UAM Poznań) a sesję prowadziła Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana)

Spotkanie wokół numeru specjalnego „Czasu Kultury” poświęconego ludowej historii Polski. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2017 rok.