Kapitalizm

kacper_okladka_www_copyKsiążka ta jest opowieścią o tym, jak praca, przestrzeń i pieniądz stały się filarami kapitalizmu – systemu, który na naszych oczach odchodzi w przeszłość.

To epokowe wydarzenie jest okazją do ponownego postawienia szeregu fundamentalnych pytań.

Czy to Zachód wynalazł nowoczesność, demokrację, miejskość? A może tylko je sobie przywłaszczył? Czy kapitalizm powstał wraz z brytyjską rewolucją przemysłową, czy może jest tak stary jak ludzkość?

W którym momencie ludzie zamieszkujący tereny współczesnej Polski wkroczyli w nurt globalnych dziejów? Czy rok 1989 faktycznie był przełomowy, a Amerykanie wygrali zimną wojnę?

Nasze odruchowe odpowiedzi na tego rodzaju pytania z reguły prowadzą nas w te same miejsca. Ze względu na to, że nasza uwaga była przez długi czas skierowana na Zachód, również przez jego pryzmat patrzyliśmy na siebie.

Dlatego niniejsza książka podsuwa czytelnikom i czytelniczkom inne lustro, w którym możemy spojrzeć na siebie z nowej, globalnej perspektywy.

„Mamy do czynienia z pracą prawdziwie oryginalną, twórczą, stawiającą nowe pytania i pięknie otwierającą nieznane jeszcze perspektywy. Dzięki pomysłowości i przenikliwości Pobłockiego dowiadujemy się, dlaczego Los Angeles jest pierwszym miastem postamerykańskim, poznajemy Mieszka I jako wybitnego łowcę niewolników, rozumiemy znaczenie Złotego Gułagu, nie dziwi nas przekonanie, że w świecie rajów podatkowych Kajmany są większe niż Ameryka Południowa, a Mauritius większy niż Afryka, godząc się przy okazji z tym, że pogląd, według którego pieniądz wywodzi się w wymiany, dla chińskich myślicieli byłby zwykłym zabobonem. To wszystko możliwe jest dzięki temu, że autor odkrywa przed nami nieznaną, zaskakującą historię kapitalizmu, a w konsekwencji także alternatywne dzieje pieniądza, przemysłu, własności, pracy, chłopów i miasta. Znaczącym walorem książki jest i to, że została napisana dobrą, komunikatywną, a czasem też piękną polszczyzną”.

„Zaletą przyjętej przez autora postawy jest to, że nie otrzymujemy jakieś kolejnej wersji «moralnej krucjaty» przeciw kapitalizmowi; stawką bowiem jest próba ukazania jego mechanizmów i skomplikowanej (poli)genezy. Autor pracy pewnie prowadzi nas przez pajęczynę bardzo różnych miejsc, takich jak Kalahari i Kurpie, Detroit i Giecz, Dubaj i Łódź. Śledzi ich powiązania, czasem bardzo dyskretne. Kapitalizm jest pracą o wybitnie międzydziedzinowym charakterze. Pobłocki twórczo wykorzystuje dorobek antropologii społecznej/kulturowej, historii, socjologii, ekonomii, urban studies, archeologii, politologii. Co niezwykle znaczące – autor proponuje czytelnikom prawdziwie brawurową reinterpretację początków państwa polskiego, błyskotliwie zaburza myślenia o kapitalizmie jako systemie ukształtowanym w późnorenesansowych włoskich miastach-państwach, a rozpędzonym potem przez angielską industrializację, destabilizując przy okazji błogie przekonanie o tym, że Zachód, a zwłaszcza Europa były matecznikami i motorami historii ludzkości, w tym dziejów kapitalizmu. Dzięki zaproponowanemu przez niego oglądowi, przekonujemy się, że kapitalizm wynajdywano wielokrotnie i to bynajmniej nie w ramach „starego świata”, ale gdzie indziej, w przestrzeni cywilizacji chińskiej i arabskiej, dla której Europa była regionem peryferyjnym, ubogim, niezbyt atrakcyjnym. Pobłocki wpisuje się tym myślowym gestem w optykę zapoczątkowaną przez Dipesha Chakrabarty’ego i jego Prowincjonalizowanie Europy”.

– Z recenzji prof. Waldemara Kuligowskiego

 

Recenzje:

„Kapitalizm można porównać do wielkiego tortu. Jest imponujący i wygląda smakowicie”

Rafał Woś, „O Mieszku kapitaliście”, Dziennik Gazeta Prawna, 18 sierpnia 2017 [LINK].

„Rzadko kiedy biorę do ręki książkę naukową zaintrygowany – skutecznemu zaczytaniu przeszkadza często ich sztywny układ, nieczytelne i skomplikowane tabelki. Inaczej jest w przypadku Kapitalizmu

Szymon Zdziebłowski, „Intrygująca wycieczka po kapitalizmie”, Nauka w Polsce,  8 września 2017 [LINK]

„Czy ignoranta w sferze ekonomii – takiego jak ja – może zainteresować książka z tej dziedziny? Tak, jeśli jest to Kapitalizm Kacpra Pobłockiego. Książkę – a właściwie księgę – połknąłem jak powieść sensacyjną”

Robert Majewski, „Czas to pieniądz, czyli życie i śmierć kapitalizmu”, Gazeta Wyborcza (Płock), 14 września 2017 [LINK]

„Książka Kacpra Pobłockiego pobudza wyobraźnię i zachęca, by myśleć o kapitalizmie jako (nie)porządku opartym na nieciągłościach i przypadkowych spotkaniach”

Łukasz Moll, „Dwa trwania kapitalizmu”, Praktyka Teoretyczna, 4 października 2017 [LINK]

„Książka Kacpra Pobłockiego to przedsięwzięcie niezwykłe. Na ponad 600 stronach z tablicami i przypisami ma zmieścić się cały świat”

Agata Czarnacka, Konglomerat „czasopolgądów”, La Vie Magazine, 14 października 2017 [LINK]

Kacpra Pobłockiego, antropologa, śmiało można wymienić jako jednego z najciekawszych autorów książek o ekonomii napisanych w ostatnich latach – zresztą obok Andrzeja Ledera (filozofa i psychoterapeuty) i Adama Leszczyńskiego (historyka)”

Szymon Grela, „Ekonomia bez prostych rozwiązań”, Res Publica Nowa, nr 229/2017, s. 107–108 [LINK]

„Chylę czoła przed wszechstronną erudycją autora oraz jego zdolnością do zestawiania w dość spójne konstrukcje intelektualne danych, wydarzeń i procesów zaczerpniętych z rejestrów bardzo oddalonych od siebie w czasie i w przestrzeni”

Jan Sowa, „Dziewiętnaście long reads o «tysiącu lat niewolnictwa»”, Praktyka Teoretyczna, 16 października 2017 [LINK]

„Odnosi się wrażenie, że mamy do czynienia z lekturą pióra […] wykładowcy dobrego zachodniego uniwersytetu, który – podobnie jak przed laty choćby Wallerstein – przez kontakt z polskimi uczonymi otworzył swoje horyzonty na kraje naszej części Europy”

Kamil Śmiechowski, „Kapitalizm. Historia krótkiego trwania – recenzja”, Histmag.org, 6 grudnia 2017 [LINK]

Książki Kapitalizm Kacpra Pobłockiego oraz To nie jest kraj dla pracowników Rafała Wosia przywracają nam ostrość widzenia”

Przemysław Czapliński, Książki mocy – audycja TOK FM, 15 grudnia 2017 [LINK]

„Pobłocki to antropolog, który przechadza się nie tylko po pozaeuropejskich peryferiach ani nawet nie jedynie po najciekawszych wydarzeniach kulturowych i społecznych Zachodu. Przeciwnie: ma on skłonność do zaglądania w zakamarki i chodzenia pod wiatr”

Piotr Kuligowski, „Podróż po kapitalizmie”, Czas Kultury (4/2017), s. 143–147.

„I to – zmiana punktu widzenia – z narodowo- i europocentrycznego na globalny – naprawdę się autorowi powiodło. Nie jest to tylko kwestia deklaracji, bo takich we współczesnych naukach społecznych nie brakuje: należy dostrzegać perspektywę globalną, uniwersalizm Zachodu, nie jest wcale taki uniwersalny itp. Książka Pobłockiego jednak naprawdę osiąga ten efekt, zmienia, przynajmniej na czas lektury, punkt widzenia czytelnika”

Kinga Dunin, „Eks-centryczny kapitalizm”, Krytyka Polityczna, 11 stycznia 2018 [LINK]

„Szczególnie istotne [w Kapitaliźmie] jest afirmatywne spojrzenie na świat muzułmański, zwłaszcza przy współcześnie narastającej w Polsce islamofobii i megalomanii narodowej”

Jarosław Urbański, „Siła pieniądza czy siła pracy?”, Le Monde Diplomatique (edycja polska), luty 2018, s. 36–40, [LINK]

„Linearna struktura wywodu naukowego odpowiadałaby linearnej strukturze czasu historycznego. Tymczasem kartografia, jako myślenie przestrzenią, każe etapy zastąpić warstwami”

Adam Klewenhagen, „Kapitalizm to metafora”, Mały Format, 2/2018, [LINK]

„O ile dla Braudela wszelkie struktury proto-kapitalistyczne prowadziły bezpośrednio do kapitalizmu, o tyle u Pobłockiego, jest to tylko jedna z możliwych dróg”

Marcin Piotrowski, „Czy kapitalizm ma przyszłość?”, O nowy modernizm!, 13 marca 2018 [LINK]

 

Moje podsumowanie recenzji oraz debat nad książką:

Kacper Pobłocki, „Dwie podróże po kapitalizmie, czyli odpowiedź Janowi Sowie”, Praktyka Teoretyczna, 25 marca 2018, [LINK]

 

Wywiady:

„Urbanistyka wysokich częstotliwości”, Magazyn Autoportret (rozmawia Marta Karpińska), [LINK]

„Pieniądz nie jest narzędziem wymiany, ale sposobem organizowania władzy”, Gazeta.pl Weekend (rozmawia Magda Roszkowska) [LINK]

„Czy kapitalim kończy się na naszych oczach?”, Klub Trójki (audycję prowadzi Dariusz Bugajski) [LINK]

„Tego nie nauczą cię w szkole”, INN:Poland (rozmawia Konrad Bagiński) [LINK]

„Koniec atlantyckiego modelu kapitalizmu”, Zielone Wiadomości (rozmawia Jan Chudzyński) [LINK]

„Czy kapitalizm kończy się na naszych oczach?”, Świat się chwieje – Tok FM (audycję prowadzi Grzegorz Sroczyński) [LINK]

„Polska była  kiedyś nie tyle peryferiami Zachodu, ile razem z całym Zachodem byliśmy wspólnie peryferiami świata islamu”, Krytyka Polityczna (rozmawia Jakub Majmurek), [LINK]

„Od Mieszka do Whirlpoola”, Tygodnik Polityka (rozmawia Rafał Woś), [LINK]

„Kapitalizm umiera, ale się nie poddaje”, Dziennik Gazeta Prawna (Magazyn Weekend) (rozmawia Jakub Janiszewski), [LINK]

„Taka będzie Polska w 2040 roku”, Magazyn Radia Tok FM (audycję prowadzi Karolina Głowacka), [LINK]

 

Gdzie znaleźć?

Kapitalizm można kupić:

Debaty wokół książki:

Warszawa:

Kraków:

Reklamy