Antropologia ekonomiczna

Wyprawa w lata 90Jesienią 2005 roku ukazał się przygotowany przeze mnie numer specjalny kwartalnika Kultura Popularna poświęcony antropologicznej refleksji na temat transformacji z gospodarki planowej do rynkowej w Polsce. Ukazały tam się tłumaczenia tekstów Elizabeth Dunn, Frances Pine oraz Michała Buchowskiego. Recenzja tego numeru ukazała się m.in. w pismach Lampa oraz na portalu Krytyki Politycznej. Dwa lata później Krytyka Polityczna wydała całą książkę Elizabeth Dunn. Mój wstęp pt. „Boczki Warte Zachodu” był próbą kulturowej analizy  zjawiska wartości. Tego samego zjawiska dotyczył tekst pt. „The Economics of Nostalgia: Socialist Films and Capitalist Commodities in  Contemporary Poland”, który okazał się w tomie Past for the Eyes (Central European University Press, 2007).

Historii gospodarczej Polski – m.in. z okresu folwarczno-pańszczyźnianego – poświęcony był mój doktorat z 2010 roku. O roli konsumpcji w  rozwoju kapitalizmu pisałem też we wstępie do reedycji książek Wieś i karczma oraz Społeczeństwo i karczma autorstwa Józefa Burszty. Pisałem też o ekonomicznej i społecznej stronie zjawiska gentryfikacji, własności oraz o polskim „kapitalizmie politycznym”.

 

Właśnie ukazała się moja książka Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (Bęc Zmiana, 2017), która jest autorską próbą wyjaśnienia podstawowych mechanizmów rządzących obecnie światową gospodarką oraz analizą jej genezy. Główną inspiracją teoretyczną, która za nią stoi, jest Wielka Transformacja Karla Polanyiego.