Badanie przez działanie

Scan 20Po tym jak wiosną 2009 wstąpiłem do stowarzyszenia My-Poznaniacy, zacząłem pisać teksty, które próbowały osadzić to, co działo się wówczas w polskich miastach, w szerszym, globalnym kontekście. Jesienią tego roku opublikowałem w polskiej edycji Le Monde Diplomatique tekst w którym po raz pierwszy po polsku pojawiało się pojęcie ruchów miejskich. Pół roku później  w artykuleTygodnika Powszechnego wprowadziłem do polskiego obiegu pojęcie „prawo do miasta”. Jesienią 2010 ukazał się przygotowany przeze mnie numer specjalny kwartalnika Res Publica Nowa poświęcony temu zagadnieniu. Opisywał on również zjawisko „polityki skali”. Jestem też autorem  tekstu, który osadzał „prawo do miasta” w polskim kontekście historycznym. W 2012 roku, jako współredaktor kolejnego numeru specjalnego Res Publiki, wprowadziałem do języka polskiego pojęcie „międzymieścia”.

W 2011 roku byłem osobą odpowiedzialną za organizację pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich (więcej). Zjechała się na niego ponad setka osób z kilkudziesięciu organizacji z całej Polski. Następnie z jego ramienia koordynowałem Miejski Skaner Wyborczy w trakcie jesiennych wyborów parlamentarnych. Kongres stał się miejscem bardzo ciekawej i żywej dyskusji oraz ważnym środowiskiem eksperckim, który domagał się wprowadzenia spójnej polityki miejskiej na szczeblu krajowym. Część tekstów z tego okresu została później przedrukowana w tomie Miasto na żądanie (Wydawnictwo UW, 2014). W 2012 roku współtworzyłem koalicję społeczną na rzecz pomocy mieszkańcom domu przy ul. Stolarskiej w Poznaniu, którzy jako pierwsi w Polsce sprzeciwili się brutalnemu i bezprawnemu procederowi tzw. „czyszczenia kamienic”.

Byłem też opiekunem naukowym projektu „Społeczna diagnoza zagrożeń dla ładu przestrzennego”,  finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. Efektem tego przedsięwzięcia jest książka  Anty-bezradnik przestrzeny (Res Publica Nowa, 2013). Jej pozytywne recenzje ukazały się nie tylko w pismach branżowych (Magazyn Miasta, Architektura-Murator, Architektura & Business) ale nawet i w prasie codziennej (Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna czy Tygodnik Przekrój).

Moja współpraca z ruchami miejskimi zakończyła się w 2014, po tym jak przez pół roku byłem koordynatorem ogólnopolskiego Porozumienia Ruchów Miejskich. Była to koalicja organizacji obywatelskich, która wystawiła pod wspólnym parasolem kandydatów i kandydatki w wyborach samorządowych w 11 polskich miastach.  Naszą kampanię opisywały szeroko media – łącznie o Porozumieniu ukazało się kilkaset tekstów w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich (takich jak Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, radiowa Trójka czy Tygodnik Polityka) a nawet światowych (dziennik Financial Times).

Pisałem o tak różnych miastach jak wiktoriański Manchester, Nowy Jork, Lagos czy Tokio. Interesuje mnie również oddolna, brukowa, kultura miejska i jej miejsce w polskiej historii.   Pisałem o niej w kontekście Łodzi, Warszawy czy Bydgoszczy.

Jestem również autorem wstępu do Koszmaru Partycypacji Marcusa Miessena (Bęc Zmiana, 2013) oraz posłowia do książki Jane Jacobs Śmierć i życie wielkich miast Ameryki Jane Jacobs (Centrum Architektury, 2014).